برای شروع برنامه نویسی لازم است تا JDK را نصب نماییم. آدرس نصب را بهتر است بجای Program Files داخل C را انتخاب نماییم.

دلیل این امر آن است که Sun وجود فاصله در میان اسم اجزای آدرس را صحیح نمی داند و ممکن است در مراحل بعدی کار موجب ایراد گردد. مثلا آدرس پیشنهادی می تواند بدین صورت باشد : C:\JDK

پس از نصب به داخل Control Panel رفته و در قسمت System از منوی Advanced system settings وارد می شویم. 

بر روی دکمه Environment Varriables کلیک نموده و در قسمت System Varriables یک متغیر جدید بنام JAVA-HOME تعریف می نماییم .

در قسمت مقدار متغیر آدرس کامل محل نصب jdk را وارد می نماییم. بطور مثال این آدرس میتواند بدین شکل باشد: C:\Java\jdk1.8.0_121

سپس در قسمت Path اقدام به ویرایش نموده و با زدن دکمه و این عبارت را بعنوان مسیر جدید تعیین می کنیم: %JAVA-HOME%\bin

در اینجا فضای کار مهیای نوشتن برنامه های جاوا بدون نیلز به نرم افزارهای IDE شده است.